06 – 12 48 07 67 info@zelfrijzend.nl

Kindertolk

Een kindertolk is een spiegelexpert in gezinnen en relaties. Wanneer jij als een ouder een probleem met je kind ervaart, probeer ik het gedrag, spel, de ontwikkeling of klachten van het kind te vertalen in wat je kind je hiermee aan jou wil vertellen.