06 – 12 48 07 67 info@zelfrijzend.nl

Zelf-rij-zend…

Een goed gesprek en ondersteuning met homeopathische middelen om zelf te verrijzen uit dat wat je vasthield.

Zeist, november 2018